THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 7756281
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 6 (04/10/2021 - 10/10/2021) 17/10/2021 7:49:01 CH

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

(Từ ngày 04/10/2021 đến 10/10/2021)

              

           + Lãnh đạo trực: Đ/c PHT Lê Duy Lộc;

 + Nhân viên trực: Đ/c Hoàng Thị Thái;

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai/04 -10

- Làm việc theo phần hành.

- Hướng dẫn học sinh lớp 9 học qua truyền hình (đ/c Tuấn và GVBM).

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyên khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

- BD kiến thức quốc phòng ĐT 4 tại Trung tâm chính trị đến hết 6/10 (đ/c Đông -Lý – Tuấn)

- Làm việc theo phần hành.

- Hướng dẫn học sinh lớp 9 học qua truyền hình (đ/c Tuấn và GVBM).

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyên khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

- Họp phê duyệt PPCT lúc 15h (BQT)

Ba/05-10

- Làm việc theo phần hành.

- Hướng dẫn học sinh lớp 9 học qua truyền hình (đ/c Tuấn và GVBM).

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyên khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

- Nộp phiếu học tập số 2 về Giáo vụ (GVBM) - Nộp PPCT về PGD (đ/c Lộc)

- Làm việc theo phần hành.

- Hướng dẫn học sinh lớp 9 học qua truyền hình (đ/c Tuấn và GVBM).

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyên khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM)

- Phô tô và phân chia tài liệu học tập (theo KH)

Tư/06-10

- Làm việc theo phần hành.

- Hướng dẫn học sinh lớp 9 học qua truyền hình (đ/c Tuấn và GVBM).

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyến khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

- Làm việc theo phần hành.

- Hướng dẫn học sinh lớp 9 học qua truyền hình (đ/c Tuấn và GVBM).

- Dạy học onine theo TKB chuyên môn (khuyến khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

Năm/07-10

- Làm việc theo phần hành.

- Phát tài liệu học tập cho học sinh và thu hồi phiếu test số 1 tại các bản (theo KH)

- Làm việc theo phần hành.

- Phát tài liệu học tập cho học sinh và thu hồi phiếu test số 1 tại các bản (theo KH)

Sáu/08-10

- Làm việc theo phần hành.

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyến khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

- Làm việc theo phần hành.

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyên khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

- Nộp hồ sơ quy hoạch PHT về Phòng nội vụ (đ/c Dương)

Bảy/09-10

- Dạy học online theo TKB chuyên môn (khuyến khích GVBM dạy học tại văn phòng trường và phòng TCM).

Sinh hoạt chi bộ và họp cơ quan lúc 14h30 (toàn trường)

CN/10-10

Dự kiến đón học sinh tựu trường (học sinh tự túc phương tiện)Lưu ý: Tùy theo yêu cầu công tác của Ngành, nhà trường sẽ thông báo những công việc đột xuất. 

Trên đây là một số công việc trọng tâm, yêu cầu các tổ, bộ phận, cá nhân tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các vướng mắc kịp thời báo cáo Hiệu trưởng  để giải quyết.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)

   Lê Văn Bình

 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3962810 - Email: ptdtnoitru@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com